Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Privaatsuspoliitika

Me hoolime Sinu privaatsusest

Tere tulemast Safrani andmekaitse ja privaatsuse lehele. Sinu usaldus on meile väga oluline, sellepärast võtame Sinuga seotud isikuandmete kaitset väga tõsiselt. On oluline, et sa teaksid, et me ei jaga Sinu informatsiooni mitte kellegagi mitte kunagi.

Kui sooritad mingi ostu või päringu, võime küsida sinu nime, e-posti aadressi ja muid kontaktandmeid. Meie ainus eesmärk selle info kogumise juures on pakkuda Sulle kvaliteetset teenust.

Safran OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Safran OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Teabe kasutusviisid

Kasutame kogutavat teavet mitmetel erinevatel teenuse pakkumise ja ettevõtte tööga seotud viisidel, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:
● tegevus. Kasutame kogutavat teavet teenuse toimimise tagamiseks, selle hooldamiseks, täiustamiseks ning kõigi selle funktsioonide kasutamise võimaldamiseks, teie nõutavate teenuste ja teabe tagamiseks, kommentaaridele ja küsimustele vastamiseks ning teenuse kasutajatele tehnilise toe tagamiseks
 täiendused. Kasutame kogutavat teavet selleks, et analüüsida meie külastajate ja kasutajate kasutusharjumusi ja -eelistusi ning teenuse täiendamiseks ja uute toodete, teenuste, elementide ja funktsionaalsuse välja töötamiseks;
● kommunikatsioon. Võime kasutada külastaja või kasutaja e-posti aadressi või muud teavet (välja arvatud kliendiandmed) külastaja või kasutajaga ühenduse võtmiseks (i) administratiivsel eesmärgil, nagu klienditeenindus, või teenusesse sisestatud kliendiandmete või isikuandmetega seotud intellektuaalomandi õiguste rikkumise, isikupuutumatuse rikkumise või laimu puudutavate probleemide lahendamiseks: või (ii) meie või meiega koostööd tegevate kolmandate isikute pakutavate toodete või teenustega seotud kampaaniaid ja üritusi puudutavate uudiste edastamiseks. Seejuures on teil võimalik keelduda reklaamsisuga teadete saamisest;
● brauseriküpsised ja muu jälitustehnoloogia. Kasutame automaatselt kogutud teavet ja muud teenuse kaudu küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia abil (veebilutikad, jälitustehnoloogia ning muud automaatsed jälitusmeetodid jms) kogutud teavet järgmistel eesmärkidel: (i) meie teenuse isikupärastamiseks, jättes näiteks meelde kasutaja või külastaja andmed, nii et kasutaja või külastaja ei peaks neid veebilehe külastamise ajal või järgmistel külastamiskordadel uuesti sisestama; (ii) isikupärastatud reklaamide, sisu ja teabe esitamiseks; (iii) teenuse ja kolmandate isikute turundustegevuste efektiivsuse jälgimiseks ja analüüsimiseks; (iv) veebilehe kasutamise koondnäitajate, näiteks külastajate ja vaadatud lehtede hulga jälgimiseks; ning (v) teie kirjete, sissekannete ja staatuse jälgimiseks reklaamikampaaniates või muudes teenusega seotud tegevustes.

Milliseid isikuandmeid me töötleme
● Andmesubjekti põhiandmed: kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, elukohariik, kasutuskeel
● Andmesubjekti kontaktandmed: telefon, e-post.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Safran OÜ  õigustatud huvi (näiteks kliendisuhete haldamine, arveteesitamine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

● meie teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine;
● meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine;
● meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine;
● kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine;
● ürituste korraldamine.

Meie veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Kus kohast saame isikuandmeid
Saame andmesubjektiga seotud isikuandmeid peamiselt andmesubjektilt endalt.
Selliste andmete ajakohastamine kas manuaalselt või automaatselt.

Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i
Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes meie veebilehe hooldus- ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist ja IT-keskkonda. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad Teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme
Isikuandmeid hoitakse pilves. Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema andmesubjektide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil.

Millised õigused on Teil kui andmesubjektil
Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.
Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul. Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU 2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.
Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul. Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele. Päringute tegemiseks võtke ühendust tallinn@safran.ee

Andmete säilitamine
Säilitame kasutajalt kogutud isikuandmeid vaid seni, kuni kasutaja konto on aktiivne, või siis ajutiselt seni, kuni need on vajalikud nende esialgse kogumise eesmärgi täitmiseks, välja arvatud juhtudel, kui seadusega on ette nähtud teisiti. Säilitame ja kasutame teavet järgmistel tingimustel seadustest tulenevate nõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning meiega sõlmitud lepingute jõustamiseks.